Avløpsvann i Bergen

Det krever store anlegg for å rense avløpsvann fra 300 000 personer.  Første avdeling som står ferdig er Ytre Sandviken renseanlegg. På denne måten blir det sørget for best mulig vannkvalitet i fjordene rundt byen.

Mer enn 20 000 m2 betong i kontakt med avløpsvann er behandlet med Betongtett.

Date:

august 9, 2016

Category:

Classic