HVORFOR IMPREGNERE

Begreper, årsaker og betegnelser på fuktskader er mange, og dessverre kan man ofte høre eller lese om situasjoner som ikke har rot i fakta. Enda verre er det at det fins svært mange aktører som gjerne vil leve (godt) av å løse fuktproblemer for andre, men ikke har den kunnskapen som trengs.

Eksempler er henvendelser vi ofte får om «fagfolk» som kan måle fukt i betong med utstyr for tre, «fagfolk» som ikke kan å skille kondens fra fuktinntrenging eller «fagfolk» som kan grave opp hele hagen når det kun er nedløpet til takrennen som trenger korrigering.

For den som rammes kan altså fuktskader bli dyrt på mange måter, og det er derfor svært viktig at riktig kunnskap legges til grunn ved forbygging eller utbedring.

Tidvis opplever vi også at selv fagpressen og media generelt uttrykker seg upresist eller mangelfullt. Et godt eksempel er ordet «sement» der man mener betong; for eksempel blir sementblander, sementbil, sementmur, sementgulv ofte feilaktig brukt; det man egentlig mener er selvsagt betongblander, betongbil, betongmur, betonggulv.

Vi skal prøve å klarlegge litt om årsak og virkning av forskjellige problemstillinger her, og håper det kan være et lite bidrag til bedre forståelse.

HVORFOR IMPREGNERE

Begreper, årsaker og betegnelser på fuktskader er mange, og dessverre kan man ofte høre eller lese om situasjoner som ikke har rot i fakta. Enda verre er det at det fins svært mange aktører som gjerne vil leve (godt) av å løse fuktproblemer for andre, men ikke har den kunnskapen som trengs.

Eksempler er henvendelser vi ofte får om «fagfolk» som kan måle fukt i betong med utstyr for tre, «fagfolk» som ikke kan å skille kondens fra fuktinntrenging eller «fagfolk» som kan grave opp hele hagen når det kun er nedløpet til takrennen som trenger korrigering.

For den som rammes kan altså fuktskader bli dyrt på mange måter, og det er derfor svært viktig at riktig kunnskap legges til grunn ved forbygging eller utbedring.

Tidvis opplever vi også at selv fagpressen og media generelt uttrykker seg upresist eller mangelfullt. Et godt eksempel er ordet «sement» der man mener betong; for eksempel blir sementblander, sementbil, sementmur, sementgulv ofte feilaktig brukt; det man egentlig mener er selvsagt betongblander, betongbil, betongmur, betonggulv.

Vi skal prøve å klarlegge litt om årsak og virkning av forskjellige problemstillinger her, og håper det kan være et lite bidrag til bedre forståelse.