Roofseal---svart-stor

ØKER TAKETS LEVETID

Controll® Roofseal er en fargeløs og giftfri permanent impregnering for bruk til betongtakstein. Produktet krystalliserer inne i taksteinens struktur og stopper effektivt inntrenging av vann og sur nedbør. Etter utherding bindes taksteinens porøsitet opp, noe som er svært viktig for å hindre videre slitasje fra både regn, vind, snø og is.

Controll® Roofseal tetter i hele steinens tykkelse og hindrer også mose, grønske og oppsprekking. Etter behandling vil taksteinen fremdeles være diffusjonsåpen og fremstå med en naturlig overflate, uten hinne eller film. Produktet egner seg derfor ypperlig som fullgod etterbehandling/ vedlikehold.

Controll® Roofseal er miljøvennlig og uten løsemidler som skader planter, trær eller gress.
Controll® Roofseal er grundig testet og tilfredsstiller alle internasjonale krav til betongimpregnering.

BRUKSOMRÅDER

Alle typer sementbaserte takbelegninger. Controll® Roofseal er utviklet som fullgod behandling alene, men kan om ønskelig overmales.

FORBREDELSE:

Underlaget må være rent og fritt for løse partikler, gammel maling, mose, groe eller annet belegg. Fukt i eller på under-laget har ingen betydning for resultatet, men fritt vann må unngås.

OBS! Tilstøtende blanke overflater som glass, aluminium, terrassefliser etc. må tildekkes. Eventuelt søl på slike flater må umiddelbart fjernes med vann.

ØKER TAKETS LEVETID

Controll® Roofseal er en fargeløs og giftfri permanent impregnering for bruk til betongtakstein. Produktet krystalliserer inne i taksteinens struktur og stopper effektivt inntrenging av vann og sur nedbør. Etter ut-herding bindes taksteinens porøsitet opp, noe som er svært viktig for å hindre videre slitasje fra både regn, vind, snø og is.

Controll® Roofseal tetter i hele steinens tykkelse og hindrer også mose, grønske og opp-sprekking. Etter behandling vil taksteinen fremdeles være diffusjonsåpen og fremstå med en naturlig overflate, uten hinne eller film. Produktet egner seg derfor ypperlig som fullgod etterbehandling/ vedlikehold.

Controll® Roofseal er miljøvennlig og uten løsemidler som skader planter, trær eller gress.
Controll® Roofseal er grundig testet og tilfredsstiller alle internasjonale krav til betongimpregnering.

BRUKSOMRÅDER

Alle typer sementbaserte takbelegninger. Controll® Roofseal er utviklet som fullgod behandling alene, men kan om ønskelig overmales.

FORBREDELSE:

Underlaget må være rent og fritt for løse partikler, gammel maling, mose, groe eller annet belegg. Fukt i eller på under-laget har ingen betydning for resultatet, men fritt vann må unngås.

OBS! Tilstøtende blanke overflater som glass, aluminium, terrassefliser etc. må tildekkes. Eventuelt søl på slike flater må umiddelbart fjernes med vann.

Skroll til toppen