HVA ER BETONGTETT?

Controll® Betongtett ble opprinnelig utviklet og spesialisert for industrielt bruk der høy ytelse i forhold til kost/nytte var i fokus. Allerede i denne fasen ble det bestemt at man kun skulle bruke rene og miljøvennlige komponenter fra anerkjente leverandører med ISO-sertifisering til fremstillingen. Den nøyaktige kjemiske resepten og prosessen er så utviklet av eksperter på området, og utprøving av produktet har foregått over lang tid.

Som resultat er  partikkelstørrelse i væsken i gjennomsnitt 0,7 nanometer, mens 20% er mellom 0,1-0,4 nanometer. Sammensetningen og den unike filtreringen av produktet gjør at Betongtett tar seg dypt inn mikrosprekker, kapillærer og poresystemet. Der møter det en rekke mineraler (hovedsaklig salt og kalk), og danner så uløselige og tette krystaller over alt der det finnes plass.  Denne krystallformeringen er så tett at vann ikke kan slippe gjennom, og dermed blir fuktvandring og følgeskader eliminert.

HVA ER BETONGTETT?

Controll® Betongtett ble opprinnelig utviklet og spesialisert for industrielt bruk der høy ytelse i forhold til kost/nytte var i fokus. Allerede i denne fasen ble det bestemt at man kun skulle bruke rene og miljøvennlige komponenter fra anerkjente leverandører med ISO-sertifisering til fremstillingen. Den nøyaktige kjemiske resepten og prosessen er så utviklet av eksperter på området, og utprøving av produktet har foregått over lang tid.

Som resultat er  partikkelstørrelse i væsken i gjennomsnitt 0,7 nanometer, mens 20% er mellom 0,1-0,4 nanometer. Sammensetningen og den unike filtreringen av produktet gjør at Betongtett tar seg dypt inn mikrosprekker, kapillærer og poresystemet. Der møter det en rekke mineraler (hovedsaklig salt og kalk), og danner så uløselige og tette krystaller over alt der det finnes plass.  Denne krystallformeringen er så tett at vann ikke kan slippe gjennom, og dermed blir fuktvandring og følgeskader eliminert.