PRODUKTER

Alle våre betongimpregneringer er skapt på bakgrunn av kunnskap, klare behov og spesifikasjoner som kommer fra konkrete oppgaver vi har møtt og fått ute i felt. De har deretter gjennomgått grundig testing av kvalifisert tredjepart og er følgelig også fagmessig dokumentert. En av hjørnesteinene i utviklingen har vært at produktene ikke skal inneholde stoffer som er skadelig for helse eller miljø.

DOKUMENTASJON

Våre impregneringer for betong er kvalitetssikret og dokumentert etter alle gjeldende bestemmelser og krav.
I Europa skal alle byggevarer være i samsvar med fastsatte krav til ytelse, og våre produkter mer enn tilfredsstiller kravene.
Også produksjonen er sertifisert og kvalitetssikret etter standarden NS EN 1504-2 under system 2+.

REFERANSER

20 år i bransjen har skaffet oss gode mange kunder med spennende og utfordrende problemstillinger. Vi har fått være med på å skape gode løsninger i samarbeid med de beste i faget enten det dreier seg om tunnelboring i Marokko, biogass i Tyskland, kjernekraft i Sverige, forbrett i Trøndelag eller renseanlegg i Bergen.

SPESIALISTER PÅ FUKT

Betong er et holdbart, solid og slitesterkt materiale på mange måter, og noen mener at den holder evig. Men på grunn av betongens porøsitet er den følsom for vann og fukt som transporterer f.eks. salt og CO2 inn i strukturen. Disse stoffene angriper igjen betongens binding, samt selve kjernen og ryggraden; armeringen. Det er derfor viktig å vite at all betong trenger impregnering som beskyttelse for å beholde styrke og varighet.

Vi i Betongtett AS er spesialister på å tette, forebygge og løse fuktproblemer i alle typer betongkonstruksjoner. Det er det vi kan.

LØSNINGER

Begreper, årsaker og betegnelser på fuktskader er mange, og dessverre kan man ofte høre eller lese om «løsninger» som ikke har rot i fakta. Vi hører stadig om «fagfolk» som måler fukt i betong med feil utstyr, «fagfolk» som ikke kan skille kondens fra fuktinntrenging eller «fagfolk» som vil grave opp hele hagen mot god betaling når det kun er nedløpet til takrennen som trenger korrigering.

Kontakt oss for en gratis innledende konsultasjon. Hvis vi ikke har en løsning du er fornøyd med står du helt fritt.

VI FAVNER VIDT

Betongtett AS har samarbeidspartnere både i Europa, Afrika, Sør-Amerika, Midtøsten og Asia. Gjennom årene har vi opparbeidet godt samarbeid med operative og mobile team som har unik kompetanse og lang erfaring fra forebyggende arbeid og fuktrelaterte problemer i mange fagfelt. Våre produkter brukes til tetting av mur og betong i mange tøffe miljøer som tungindustri, biogass-anlegg, tungbilvask, landbruk, logistikk, renseanlegg og kraftverk.

Våre eksperter vet hvordan.

RESULTATER

Et godt resultat krever fremfor alt riktig fremgangsmåte og deretter vel utført arbeid. Vi begynner derfor alltid med å identifisere årsakene til fuktproblemene, deretter gir vi anbefaling om fremgangsmåte, produkter og andre tiltak som løser problemet. Enten det er metode for tetting, fjerning, opprydding, reparasjon, konstruksjon eller impregnering – vi vet hva som kreves. Etter mer enn 20 år i bransjen har vi sett det meste.

Vi tror ikke på å behandle symptomene, vi fikser årsaken.

Skroll til toppen