HVORFOR IMPREGNERE MUR OG BETONG?

Begreper, årsaker og betegnelser på fuktskader er mange, og dessverre kan man ofte høre eller lese om situasjoner som ikke har rot i fakta. Enda verre er det at det fins svært mange aktører som gjerne vil leve (godt) av å løse fuktproblemer for andre, men ikke har den kunnskapen som trengs. Eksempler er henvendelser vi ofte får om «fagfolk» som kan måle fukt i betong med utstyr for tre, «fagfolk» som ikke kan å skille kondens fra fuktinntrenging eller «fagfolk» som kan grave opp hele hagen når det kun er nedløpet til takrennen som trenger korrigering. Det fins også de som mener at maling eller membran er løsningen, ofte uten å sikre at underlaget er tørt. 

For den som rammes kan altså fuktskader bli dyrt på mange måter, og det er derfor svært viktig at riktig kunnskap og forståelse legges til grunn ved forbygging eller utbedring.

Tidvis opplever vi også at selv fagpressen og media generelt uttrykker seg upresist eller mangelfullt. Et godt eksempel er ordet «sement» der man mener betong; for eksempel blir sementblander, sementbil, sementmur, sementgulv ofte feilaktig brukt; det man egentlig mener er selvsagt betongblander, betongbil, betongmur, betonggulv. Ofte fremstilles også saltutslag eller kalkutfellinger som «tydelige» tegn på sopp og mugg. Vi skal prøve å klarlegge litt om årsak og virkning av forskjellige problemstillinger her, og håper det kan være et lite bidrag til bedre forståelse av fuktproblemer i mur og betong.

HVA ER EGENTLIG BETONG?

Vanlig betong (gjelder også ferdigbetongprodukter) er en blanding av fem komponenter, nemlig sand, grus/singel, sement, vann og luft. Vannet og luften tar opp så mye som en femtedel av plassen i betongen og etterlater derfor porer, lommer og årer etter herdingen.

Disse hulrommene er forbundet med hverandre, og til sammen utgjør de et effektivt sugende og ledende transportsystem for vann (kapillærer). Dette vannet bringer med seg forurensning, sur nedbør, klor og syrer og reduserer naturligvis både styrke og tetthet i betongen. Ved impregnering med Controll®Betongtett forsegles disse hulrommene når produktet krystalliserer inne i betongens kapillærsystem slik at fuktinntrenging blir umulig. Takket være produktets tilpasning til materialene i sement- og betongprodukter vil ikke egenskaper som farge, konsistens, utseende eller andre ting bli endret. Påføring vil etterlate en klar og naturlig overflate, uten hinne eller «film».

HVA ER BETONGTETT?

Controll® Betongtett er en silikat-basert betongimpregnering som opprinnelig ble utviklet og spesialisert til industrielt bruk for å få bukt med betongskader forårsaket av vann- og fuktinntrenging. Det gjaldt å finne et produkt der høy ytelse i forhold til kost/nytte var viktig, ganske enkelt fordi behovet var stort. Med utgangspunkt i vannglass ble den nøyaktige kjemiske resepten og prosessen utviklet av en rekke eksperter på området, og det ble forsøkt med av mange varianter over lang tid før et endelig resultat forelå.

Etterhvert har fremstillingsmåte og avansert filterteknologi blitt mye mer utviklet, og i dag er partikkelstørrelsen i silikatene i gjennomsnitt 0,7 nanometer, mens 20% er mellom 0,1-0,4 nanometer. Sammensetningen og den unike filtreringen av produktet gjør derfor at Betongtett tar seg dypt inn mikrosprekker, kapillærer og poresystemet. Der møter det en rekke mineraler (hovedsakelig salt og kalk) og danner uløselige og tette krystallformasjoner som eliminerer fuktvandring og følgeskader.

DIFFUSJONSÅPEN (PUSTENDE)

Controll® Betongtett er likevel diffusjonsåpen og tillater utslipp av fukt i form av damp. Årsaken er at vann i form av gass (damp) har mye mindre molekylstørrelse enn vann i flytende form, og disse dampmolekylene kan da «smette» ut gjennom krystallgitteret. Samtidig som betongen tillates å puste og å fordampe fuktighet, vil produktet likevel altså stoppe inntrengning av vann, fett, olje, syrer og andre nedbrytende stoffer. Selv om diffusjonsåpning er av vital betydning for å beholde helhetlig kvalitet på betongen, er dessverre ikke denne egenskapen karakteristisk for mange av tette-produktene som selges rundt omkring.

VANN- / FUKTINNTRENGING

Transport av vann i pore- og kapillærsystemet er den største problemskaperen for betong. Vannet tar med seg nedbrytende stoffer som salt, klor og syrer inn i betongen, og verdifulle elementer som kalsium («betonglimet»)  ut av betongen. Vann er også årsak til frostsprengning og rust på armeringen. Betongimpregnering med Betongtett blokkerer betongens pore- og kapillærsystem og stopper vannets muligheter for vandring. Fukt i mur og betong kan derfor både stoppes og (helst) forebygges på en enkel måte.

FROSTSKADER

Avskalling og oppsmuldring av betong forårsaket av frost skyldes ekspansjon av vann i porene og lommene i betongen. Når vann fryser utvider det seg ca. 9 %, og kreftene som oppstår er sterkere enn betongen kan klare. Disse kreftene øker ytterligere når betongen tiner, og så fryser igjen og igjen. Dersom det i tillegg saltes fordobles volumet som isen krever. Resultatet er enda flere avskallinger, mer oppsmuldring og sprekkdannelser. Siden Controll® Betongtett blokkerer porer og lommer i betongen, stoppes altså vanninntrengningen.  Is vil derfor kun legge seg som en hinne utenpå betongen, og dermed hindres skadevirkninger inne i betongen.

REAKSJONSMÅTE OG HERDE- / VIRKETID
- NEDETID OG HÅNDTERING

NEDETID OG HÅNDTERING

Det er ganske vanlig å anta at man må vente på herde-/tørketid utover 12 timer før betongen er bruksklar etter behandling med Betongtett. Oppfatningen er forståelig fordi det er lett å forveksle impregnering med annen overflatebehandling basert på filmbyggere (maling) som for eksempel epoxy. Felles for filmbyggere er imidlertid at de kun har en beskyttende funksjon så lenge filmen er hel og uskadet.

Impregnering er derimot innsetning av eller gjennomtrengning av betongens porer, mikroriss, kapillærer hulrom med Betongtett (består av finfordelte silikater). Hensikten med impregneringen er å gi betongen særlige egenskaper ut over det den har fra før, altså å tilføre betydelig økt tetthet mot vann og «lette» kjemikalier (f.eks. veisalt, motorolje, kloakk, spillvann). Hyggelige bieffekter er man samtidig får betydelig økning i betongens hardhet og slitestyrke.

Vi vil derfor presisere at virkemåten til Betongtett foregår integrert i betongens pore- og kapillærsystem. Dette betyr at de kjemiske bindingene og krystalliseringsdannelsene som starter umiddelbart etter påføring ikke vil bli påvirket av at betongens tas i bruk. At parkeringsdekker, fundamenter, ferdigelementer, bassenger, kummer og rør blir utsatt for vann og lette kjemikalier kort tid etter påføring vil derfor ikke påvirke herdeprosessen. Dette gjelder også transport, stropping, løfting, montering eller annen håndtering.

Det kan riktig nok ta opptil 40 dager (i svært kalkfattig, og utvasket) betong før man kan være helt sikker på at den kjemiske reaksjonen og krystalliseringen er fullført, men 12 timer etter påføring av Betongtett vil den kjemiske prosessen ha kommet så langt at det den eneste måten å skade/avbryte impregneringen på er å ødelegge selve betongen.

ARMERINGSRUST/KORROSJON

Når armeringsjern ruster kan det ekspandere til et volum opptil 9 ganger større enn jernet opprinnelig hadde, og det utvikles store krefter i forhold til betongens strekkfasthet. I en tidlig fase dannes først riss og sprekker, ofte med utfelling av rustvann som synlig brunfarge på betongoverflaten. Da er betongens strekkfasthet overskredet fordi volumøkningen av armeringen tar for stor plass og sprenger ut. På litt sikt vil dette føre til svekket armeringstverrsnitt, og konsekvensen er selvsagt redusert bæreevne i konstruksjonen. Impregnering med Controll® Betongtett hindrer trafikk av vann inn til armeringen og forebygger derfor skadeutvikling. En sunn betong skal ha en pH på mellom 11 og 13. Kommer pH-verdien i betong under 9 er den viktigste forutsetningen for armeringsrust til stede. Controll® Betongtett har pH 11,3 og vil derfor bidra til å redusere utarming av betongen.

SUR NEDBØR OG KARBONATISERING

Luftbåret forurensing er en av de største årsakene til betongforringelse. Både svoveldioksid (SO2) og karbondioksid (CO2) i luften tas opp i regnvann og danner syre. Det sure regnvannet trekker inn i betongen der det reagerer med innholdet og blir til kalsiumsulfat som danner en tynn hinne på betongens overflate. Bak denne hinnen etableres enda mer kalsiumsulfat seg, løser opp betongen og forårsaker avskalling, groper og armeringsrust. Controll® Betongtett hindrer vannets trafikk i betongen og hindrer derfor slike skader. Samtidig som Controll® Betongtett hindrer rustangrep på armeringen vil produktet også sikre riktig pH-verdi, noe som er svært viktig for å hindre forringelse av alt murverk.

KONDENS

All vanlig luft inneholder mer eller mindre fukt i form av vanndamp og jo mer luften kjøles, jo mindre fukt klarer den å holde på. Fuktig luft som treffer kalde flater avgir vann, og dette kalles kondens.  Typisk er f. eks. sommerluft som ”slår seg” på kjellergulvet eller grunnmuren. Kondensering kan også oppstå i veggene i et bygg, da som et resultat av luft som beveger seg fra varmen i innemiljøet mot kald yttervegg. Kondens vil over tid gi skade på isolasjon, råte i treverk og skape kjellerlukt, men kan også gi sopp- og muggvekst som igjen gir luftveisallergier.
Kondens kan kontrolleres ved å montere en avfukter i kortere tid for å tørke opp konstruksjonen. Deretter må man sørge for god naturlig eller mekanisk ventilasjon med permanent virkning. Dette er spesielt viktig i kalde tak og vegger hvor usynlige betongskader kan bygges opp og forårsake svikt i bærende konstruksjon.

Bruk av Betongtett vil hindre at kondensert fukt kan trekke eller samles opp i betongen. Man kan derfor få et langt tørrere og sunnere miljø bare ved å impregnere og ventilere riktig enn å bruke avfukter over lengre tid. Dersom man har fuktinntrenging fra terreng, enten det er gjennom gulv, vegg eller tak vil en avfukter alltid øke trafikken av vann gjennom betongen samtidig som utvasking av betongen akselereres.  En annen betenkelig side er at fuktproblemet er tilbakevendende i det øyeblikket avfukteren stopper. Man kan derfor med rette hevde at en avfukter aldri vil løse fuktproblemer i slike tilfeller, men er mer egnet for å kamuflere årsaken til det usunne klimaet.

ER DET LURT Å FOREBYGGE – SENERE?

Parkeringsdekker og garasjegulv skal tåle både tunge vekter, gode piggdekk, rikelig med veisalt, bensin- og dieselsøl, eksos (CO2), motorolje, is, pluss litt frostvæske og bremsevæske som av og til legges igjen. I tillegg skal gulvet motstå store temperatursvingninger, noen ganger med mer enn 60 graders forskjell. Både brukere, forvaltere og eiere tar det likevel for gitt at et parkeringsdekke og omkringliggende betong skal vare i mange, mange år. Det er jo for så vidt rett og rimelig, men forutsetningen er at grunnkonstruksjonen og betongen er så godt fuktsikret at vanninntrenging ikke får spillerom. Det er nemlig vannet som er «bussen» inn i betongen; uten vanntilførsel kan verken salt (kloridskader) eller CO2 (karbonatisering) transporteres i betongstrukturen. Nå kan vi vel alle slå fast at det er svært mange gode og kvalifiserte vanntettings- produkter på markedet. Det er ingen mangel på flytende og faste membraner, fugemasser, spesialmørtler, tette- og svellebånd, slitebelegg, plater og filmbyggere (bare for å nevne noe). Felles for alle løsningene er at de kun danner ett eller flere kostbare tilleggssjikt på overflaten av det vi ønsker å beskytte, nemlig betongen.

Betongen i seg selv blir altså ikke tett, den vil fortsatt trekke og lede vann dersom det ytre sjiktet feiler. Derfor er det svært viktig at alle ytre tettebelegg påføres under meget strenge krav og med stor nøyaktighet. Problemet er likevel at det ytre høykvalitetssjiktet er så kraftig at visuell kontroll av betongen umuliggjøres. En skade kan derfor utvikle seg til et katastrofeområde før den oppdages, og da blir regningen skyhøy. Det finnes imidlertid en løsning også for dette. Controll® Betongtett er en veldokumentert dypimpregnering som egner seg svært godt som forebyggende gardering bak slike belegg. Impregneringen er designet med formål å krype i betongen, og vel inne vil polysilikatene krystallisere i pore- og kapillærsystemet. Dette blokkerer betongens evne til å suge og lede vann, og dermed hindres også transporten av for eksempel saltvann. Virkestoffene blir altså integrert som en permanent fysisk bestanddel av selve betongen, og vil derfor ikke kunne vaskes ut, slites bort eller flakne av.