Salten Smolt

Salten Smolt ligger i nærheten av Bodø i Nord-Norge og har produsert, markedsført og solgt smolt fra anlegget siden 2001. Det 20 år gamle gjennomstrømningsanlegget er nå kraftig utvidet, modernisert og oppgradert, med mål om å doble produksjonen til 8 -10 millioner yngel der moderne RAS -teknologi vil optimalisere vannforbruket. Det nye anlegget i Breivik er på 10.000 kvm med et gulvareal på hele 7.000 kvm. bygget av Total Betong AS.

For å unngå fremtidig betong- og armeringsskade behandles alle kritiske overflater med Controll Betongtett®.

Skroll til toppen