Sjøtroll

Et av verdens største landbaserte laksefiskanlegg på land ligger på Fitjar, Vestlandet, eid av Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk. Bygget av Total Betong AS. Anlegget dekker et areal på hele 18.000 m2 hvor 14.000 m2 er bygningsmasse.

Anlegget huser 10 RAS -systemer for innledende fôring, vekst, presmolt, smolt og postsmolt som resulterer i en produksjon på 12,5 millioner smolt i året.

For å unngå fremtidig betong- og armeringsskade behandles alle kritiske overflater med Controll Betongtett®.

Skroll til toppen