blank

DRIKKEVANN - HELSEFAREVURDERING

Aqualogy er kunnskapsdeling mellom mer enn ti tusen fagfolk som har aktiviteter i mer enn tyve land, altså et stort profesjonelt team som påtar seg prosjektering, rådgivning, design, engineering og konstruksjon, utstyr, vedlikehold og opplæring om drikkevann.
Aqualogy har sjekket Betongtett med henblikk på helsefare.
Det er ikke funnet noen spor av VOC (flyktige organiske løsemidler) eller annet som kan være helseskadelig i produktet.

blank

MILJØVURDERING AV BYGGEVARER

«Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror. Morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter.»

Både Controll®Betongtett og Controll®Murfinish har fått høyeste vurdering hos Byggvarubedömningen.

blank

FOLKEHELSA - DRIKKEVANNSKONTAKT

«Folkehelseinstituttet utfører toksikologiske vurderinger av materialer i som kommer i kontakt med drikkevann.

Folkehelseinstituttet har foretatt en helsemessig vurdering av Controll®Betongtett, og finner det toksikologisk ikke betenkelig å bruke produktet i kontakt med drikkevann.»

blank

SUNDAHUS - MILJØKLASSE

Sunda Hus i Sverige er profesjonell leverandør av tjenester for miljø- og helsevurdering av byggevarer og bygninger. Produktene beregnes og presenteres med bokstavene A til D der A er best.

Både Controll®Betongtett, Controll®Betongtett Pluss og Controll®Mufinsh har fått aksept i klasse B, altså nest høyest rangering.

blank

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MUNCHEN

Teknisk Universitet i München har testet Betongtett og Murfinish’ evne til å hindre oppsug av vann i tegl.

Prøvestykker ble behandlet med to strøk Betongtett og 1 strøk Murfinish.
Målinger viste at den ubehandlede steinen tok opp ca. 20 ganger mer vann enn behandlet stein.

blank

KONTROLLRÅDET - KVALITETSSIKRET PRODUKSJON

Som produsent av Controll®-produktene er vi – Maynor AS – sertifisert etter det Europeiske Rådsdirektivets system 2+. Systemet er laget for å sikre at markedet til en hver tid får best mulig kvalitet, fremstilt på best mulig måte.

Vår produksjon blir derfor fortløpende vurdert og kvalifisert etter helt bestemte regler, og sertifikat utstedes etter årlig revisjon.

blank

TYSK ECO-INSTITUT GmbH

Helse- og miljøfarlig innhold: Analyse av Controll®Betongtett og Controll®Mufinsh for å finne flyktige organiske forbindelser, formaldehyd eller andre kreftfremkallende stoffer. Analysene er foretatt med utgangspunkt i verdens høyeste krav til helse- og miljøsikkerhet. Resultatene er enestående og påviste ingen skadelige stoffer i det hele tatt.

blank

VATTENFALL - KJERNEKRAFTVERK

Controll®Betongtett er godkjent av svenske Vattenfall og klassifisert som GREEN-2, som innebærer at produktet tilfredsstiller kravene til funksjon etter strenge regler, samtidig som det ikke skader miljøet.

Controll®Betongtett har gjennomgått en flerårig felttest i kraftverket Forsmark 3 for å beskytte og forlenge betongens levetid i reaktorens «wet-well» (nedkjølingskammer).

blank

CBI BETONGINSTITUTET – SVERIGE

Controll®Betongtett mer enn oppfyller alle krav etter NS-EN 1504-2, som setter standard for tetting, inntrenging, diffusjon etc. Produktet har gjennomgått alle tester som beskrives og tilfredsstiller alle gjeldende parametre. De nye foreskriftene som trådte i kraft pr 01. juli 2013 setter helt klare kvalifikasjonskrav til alle byggevarer.

blank

SINTEF – VANNINNTRENGING

«Referansebetongen er av svært dårlig kvalitet. Den har blitt lagret i laboratorieatmosfære gjennom flere år, og er svært porøs og åpen.Betongen er påført Controll®Betongtett etter produsentens anvisninger.»

«Den i utgangspunktet dårlige betongen oppnår egenskaper som kjennetegner vanntett betong, uansett hvilken av sidene som var behandlet.»

blank

IMASALAB - KVALITETSSIKRET PRODUKSJON

Imasalab har testet pH-verdi i behandlet betong og påvist betydelig økning fra 8,8 til 10,1. En økning i dette omfanget er meget viktig for å unngå armeringsrust, og kan bety at rehabilitering i stedet for riving er et godt alternativ.

Testen synliggjør også at forebyggende vedlikehold med Betongtett ikke bare er viktig, men også svært lønnsomt.

Av konkurransemessige hensyn er ikke noen av våre testrapporter tilgjengelig i sin helhet på våre nettsider. Du kan heller ikke få kopier utlevert hos Sintef, Byggforsk eller andre test-leverandører da rapportene er vår eiendom. Imidlertid kan du lese alle tester i sin helhet på vårt kontor eller få kopier tilsendt på begrunnet forespørsel til oss.