Betongtett AS er ISO -sertifisert Ledelsessystem Iso 14001:2015 for ytre miljø er på plass. Absolutt alle virksomheter har påvirkning på miljøet, det gjelder også for oss. I 2016 startet vi derfor en kartlegging av hva som kunne forbedres i vår bedrift, og siden da har vi jobbet målrettet for å redusere vårt miljøavtrykk.

Vi kan med stolthet nå legge frem vårt sertifikat i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.
- Vi ønsker selvsagt å være markedets foretrukne impregneringsleverandør ved å levere kvalitet, også fra et miljøhensyn, sier daglig leder Roy Eide med et smil. ISO 14001 er en globalt anerkjent og ledende standard formiljøstyringsstandard. Den danner grunnlaget for en løpende prosess for miljøforbedring, i tillegg til å møte eller overgå kundens og samfunnets forventinger og myndighetskrav. Sertifikat